A tapasztalat szerint nem könnyű az ego megértése, és legfőképpen az olvasottak saját magunknál való alkalmazása pusztán a könyvben átadott gondolatok által. Ezért lehetőséget biztosítunk azoknak, akik még mélyebben szeretnék megismerni az ego lényegét, vagy egyszerűen a tudás átadásának személyes formáját részesítik előnyben, és 12 alkalmas kurzust indítunk az alábbi tematikával:

Rövid tematika:

 1. Az ego születése, célja, értelme. A férfi ego. (1nap)
 2. A megszületett ego anyagi viszonyulása. Pénz, földi javak, gazdagság, nélkülözés, biztonságérzet. (1nap)
 3. A gondolkodó ego. Kapcsolatok, humor, játék, szellemiség, az ego különválasztottsága. (2nap)
 4. Az ego családi kötései. Érzelemvilágunk kialakulása, családi kapcsolatok, a múlt bélyegei. (1nap)
 5. Az ego vágy- és örömtermészete. Vágyak, szerelem, hatalom, teremtés. (1nap)
 6. Az ego mint szolgáló. Alárendelődés, szolgálat; a betegség értelme, és a benne rejlő lehetőségek. (1nap)
 7. Az ego és a párkapcsolat; az ego és a külvilág. A női ego. (1nap)
 8. Halál, veszteségek, lemondások. Szélsőséges viselkedés okai, és szükségességük. (1nap)
 9. Az ego hitrendszere és hiedelmei. Értékrendünk, szellemiséghez fűződő viszonyunk. Az ego spiritualitása. (2nap)
 10. Az ego célkitűzései és sikerei. Kilátástalannak tűnő élethelyzetek, motiváció, korlátok. (2nap)
 11. Az ego szabadsága és önmegvalósítása. Az egyéniség kibontakoztatása, közösségi lét, mások elfogadása. (1nap)
 12. Az ego szeretete. A szeretet elapadásának lehetséges okai; önelfogadás. (2nap)

 

Tizenkét lépcsőben tudjuk átadni a teljes információmennyiséget. Az első, alapozó képzés a legfontosabb, ahol mindent elmondunk, ami a kiinduláshoz szükséges. A további tizenegy előadáson az ego megnyilvánulásának különböző formáin keresztül vezetjük végig a résztvevőket a legmagasabb szintig.

Az ego működésnek alapjai valóban könnyen érthetők, ám ahogy haladunk a tizenkettedik alkalom felé, egyre összetettebb formában találkozhatunk vele, aminek átlátásához szükségesek a korábbi építőkövek. Ezért lépcsőről lépcsőre haladhat végig, aki az ego valamennyi típus-arcát meg akarja ismerni.

Mivel egészen jól ismerjük a spirituális körök tanait, bátran kijelentjük, hogy az általunk kidolgozott rendszert nem haladják meg, és nem helyettesítik a szelleminek mondott utak. Ez természetesen azt sem jelenti, hogy az ego tanai nélkül nincsen megértés. Mi mindössze amellett állunk ki szilárdan, hogy ezen ismereteken keresztül garantált a tudatosabb lét még azoknak is, akik régóta koptatják a spirituális iskolák padjait.